sobota, 28 czerwca 2014

The world on fire


Dziś upływa setna rocznica zamachu w Sarajewie, którego następstwem był wybuch I wojny światowej - konfliktu, który jak żaden przed nim zmienił pogląd na prowadzenie wojen i odmienił oblicze Europy. Stary Kontynent wchodzący w okres wojenny to m.in. trzy cesarstwa: Niemcy (którym, jak się wówczas wydawało, nikt nie mógł podskoczyć), Austro-Węgry i Rosja. Obowiązujące wówczas w Europie układy polityczne w powiązaniu z zabójstwem arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie wywołały efekt domina, a dwa wrogie sobie bloki skoczyły sobie wzajemnie do gardeł. Wojna, nazwana później Wielką, toczona na lądzie, w morzu i w powietrzu, zaangażowała pośrednio lub bezpośrednio 2/3 ludności świata.